CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Khamis, 20 November 2008

Analisis Bahagian E

Ulasan Bahagian E
Bahagian terakhir ini membincangkan pandangan responden daripada setiap sudut terhadap keefisienan sesebuah bandar samada pada tahap yang terbaik dan paling bermasalah. Hasil selidik di bawah menerangkan butir-butir dan maklumat yang diperolehi daripada para reponden.


Aspek bandar paling efisien :

1- sesebuah bandar yang maju dan membangun
2- menyediakan peluang pekerjaan
3- kurang kejadian jenayah
4- jaringan jalan raya moden dan lancar

Aspek bandar yang tidak efisien :

1- kesesakan lalu lintas pada waktu-waktu puncak
2- kejadian jenayah yang tinggi
3- masalah sosialSeterusnya, ulasan terakhir pada bahagian ini adalah ulasan keseluruhan para responden terhadap keefisienan di sesebuah bandar. Kebanyakan responden menyatakan bahawa keefisienan sesebuah bandar itu terletak kepada PBT yang menguruskannya. Seterusnya, keefisienan bandar yang baik memberikan kepuasan yang optimum kepada penduduk setempat dan pelancong. Ini kerana bagi pendapat responden, keefisienan bandar yang baik adalah perlu bagi masyarakat.

Analisis Bahagian D

Ulasan Bahagian D
Bahagian D membincangkan terhadap pengalaman para responden terhadap berlakunya situasi di mana mereka menghadapi sebarang permasalahan ketidak efisienan sesebuah bandar yang pernah dilawati dari masa kini dan 5 tahun yang lepas. Antara masalah yang biasanya responden hadapi adalah kesesakan jalan raya di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur. Menurut mereka kesesakan berlaku pada waktu puncak pagi dan petang.


Kemudahan awam yang tidak sempurna turut dialami oleh para responden. kejadian tandas rosak dan tiada bekalan air dialami oleh mereka. ini disebabkan kurang penyelenggaraan oleh pihak yang berwajib.Aspek keselamatan pada tahap yang rendah dialami responden apabila berlaku kerosakan lampu trafik dan sistem pengangkutan yang tidak cekap.

Analisis Bahagian C

BAHAGIAN C : RANKING TAHAP KEEFISIEN BANDAR MENGIKUT KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN


Pemilihan mengikut ranking tertinggi dan tercorot.Ranking Putrajaya dan CyberjayaBerdasarkan gambarajah di bawah dapat dilihat bahawa Putrajaya dan Cyberjaya menjadi majoriti pilihan responden menyatakan bahawa bandar tersebut merupakan bandar yang paling efisien dilembah kelang. Ini kerana bandar tersebut baru dibangunkan dan bercirikan pembangunan bandar moden sesuai dengan pusat pentadbiran persekutuan .

Analisis Bahagian B


Bahagian B (alam sekitar)


Bahagian B

Bahagian B 7 (Keselamatan)

Bahagian B

Bahagian B 5 (Pengangkutan)

Bahagian B

Bahagian B 4 (imej)